Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Dane firmy:

Corotop S.A. ul. Ozimska 2A
46-053 Chrząstowice

Doradca techniczny

Michal-Blicharczyk-Doradca Techniczny

Zespół

Piotr Górski

Krzysztof Nawrot

Sebastian Staniszewski

Mateusz Widelski

Prezes Zarządu

Dyrektor Finansowy

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

Dyrektor Zakładu

Sebastian Sowa

Kamilla Buczak

Wioletta Kopyto

Dyrektor Zrównoważonego Rozwoju

Dyrektor Personalny

Dyrektor Jakości