Dane osobowe

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Największą wartością firmy Corotop S.A. jest zagwarantowanie bezpieczeństwa świadczonych usług, w związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby należycie chronić powierzane nam dane osobowe. Corotop S.A. wdrożyła wspólny i stabilny system zarządzania ochroną informacji. Wszelkie dane osobowe podane w związku z nawiązaniem współpracy z firmą Corotop S.A. przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO). Gwarantując poszanowanie Państwa prywatności przekazujemy wszystkie informacje dotyczące postępowania z danymi osobowymi.

Zapewniając stały nadzór nad prawidłowością procesu przetwarzania danych osobowych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw przysługujących osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem ich danych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Imię i nazwisko: Paulina Najdzińska

z IOD można się kontaktować drogą elektroniczną lub listownie:

  • adres e-mail: iod@corotop.com
  • adres pocztowy Corotop Spółka Akcyjna ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrząstowice, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

Szanujemy prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  • Prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  • Prawo do sprostowania danych osobowych;
  • Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • Prawo do przenoszenia danych osobowych.

Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy, zgodnie z prawem, odmówić ich spełnienia.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Wycofanie zgody pozostaje bez z wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.

Swoje uprawnienia każdy użytkownik może zrealizować poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie i wysłanie wypełnionego formularza za pośrednictwem maila do powołanego w Spółce Inspektor Ochrony Danych na adres e-mail: iod@corotop.com lub listownie na adres pocztowy: Corotop S.A. ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrząstowice, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” Formularz możesz pobrać tutaj.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych.