Nasze produkty

Systemy produktów kalenicowych

Kalenica to najwyżej położone miejsce na dachu, w którym spotykają się dwie przeciwległe połacie. Specjalistyczne taśmy kalenicowe chronią wnętrze dachu przed wdmuchiwanym do wnętrza dachu deszczem i śniegiem, jednocześnie zapewniając wentylację w połaci dachowej.  Dzięki specjalnej konstrukcji taśmy kalenicowe Corotop® umożliwiają wydostanie się pary wodnej z przestrzeni wentylacyjnej dachu i utrudniają wodzie i śniegowi dostanie się do wnętrza. W ofercie znajdują się też wywietrzniki i wsporniki łat.