Blog

Certyfikat Zgodności Kontroli i Produkcji

Corotop_Certyfikat

Posiadamy certyfikat zgodności zakładowej kontroli i produkcji Nr 1434-CPR-0351. 
Certyfikat odnosi się do wyrobu budowlnego: Wyroby z tworzyw sztucznych do izolacji przeciwwilgociowej, typ A. Nazwy handlowe: Secco Geostandard 400 / Folia Fundamentowa 400 / FONDALINE 400 Membrane

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określone w Załączniku ZA normy:
EN 13967:2012 (PN-EN 13967:2012)
w ramach systemu 2+ są stosowane oraz, że:
zakładowa kontrola produkcji spełnia mające zastosowanie wymagania.

Certyfikat_Corotop_Zgodnosc